Vissza

Projektek

Kérjük, olvassa el projektjeinkről szóló leírásokat, és amennyiben támogatni kívánja az adott célt a projekt leírása alatt található „támogatom” gomb megnyomásával megteheti azt.

Köszönjük érdeklődését!

Ismerjük egymást? - Interaktív projekt a nyitottabb iskolai közösségekért

befejezett projekt

A Norvég Civil Támogatási Alap segítségével egy projektet valósítottunk meg, amelynek átfogó célja az volt, hogy az iskolai környezet elfogadóbbá, toleránsabbá tegyük az ott tanulók és dolgozók szemléletének és gondolkodásmódjának formálásával.

 A rasszizmus és idegengyűlölet komoly, egyre növekvő társadalmi probléma. A magyar és a kisebbségi diákok egymással szembeni intoleráns magatartása hangsúlyosan jelentkezik a hátrányos helyzetű települések iskoláiban. A diákok közötti konfliktusok egyre gyakoribbak és számos esetben nagyon nehéz kezelni a felmerülő problémákat. Emellett számos esetben a gyerekek nincsenek tisztában alapvető jogaikkal, valamint a demokratikus alapelvekkel sem. Továbbá a társadalom szempontjából kiszoruló, kirekesztődő és kortársaikhoz képest súlyosan lemaradó gyermekek számára kiemelten fontos a megfelelő, személyre szabott szociális- és oktatási programok kialakítása. Ezáltal könnyebben lehetne nyitni az érintett csoportok felé, illetve e programok elősegítenék társadalmi integrációjukat. A konfliktusok forrása leginkább a gyerekek szocializációjánál érhető tetten, így kiemelt jelentősége van az iskolai környezetnek és családjaik életkörülményeinek. Társadalmunkban egyre erősödnek a sztereotípiák a kisebbségekkel szemben. Az előítéletesség okát elsősorban az információk és a közös, építőjellegű tevékenységek hiányában látjuk.

A programban kiválasztott iskolák észak- és kelet-magyarországi településeken találhatóak (Bőcs, Ózd, Berettyóújfalu), ahol a probléma fokozottan jelentkezik. Általánosan elmondható, hogy az ott élő kisebbségeknek a nehéz életkörülmények mellett a társadalmi kirekesztettséggel is meg kell küzdeniük. A gyermekek szemléletformálásával azonban hosszabb távon is eredményes program alakítható ki, melyben kulcsfontosságú tényező a minél szélesebb körű oktatási- és szociális programok megvalósítása. Programunkba három iskolát vontunk be, melyekkel több éves személyes és szakmai kapcsolataink vannak. A programba bevont tanulók több mint fele hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű. Programunkban elsősorban a diákok közötti szociális-kulturális ellentét csökkentését kívántuk elérni.
Továbbá célunk volt, hogy a fiatalok körében felhívjuk a figyelmet az esélyegyenlőségre, a demokratikus társadalom alapvető értékeire és fellépjünk a megkülönböztetés ellen. Programjaink során bemutattuk az afrikai emberek mindennapjait, annak nehézségeivel és örömével, és mindezt a diákok lokális környezetével hoztuk párhuzamba, így egyszerre érthették meg a globális problémákat és válhattak toleránsabbá, együttműködőbbé saját környezetükben.

Egy ilyen projekt során azt reméltük, hogy a fiatalok és környezetük nyitottabbá, toleránsabbá válnak, csökkennek az iskolai konfliktusok. Egymás elfogadása a gyerekek életének természetes részévé válhat, a szemléletformálás pozitív hatással lehet a közösségek mindennapi életére is. Ez hosszú távon hozzájárulhat egy nyitott és befogadó, a sokféleséghez alkalmazkodni képes magyar társadalom létrejöttéhez, melyben a szegregáció, az elkülönülés és a kirekesztés háttérbe szorul és a fiatal állampolgárok aktívan fellépnek a megkülönböztetés és a rasszizmus ellen.
A változás elősegítéséért együtt dolgozott az Afrikáért Alapítvány, az Igazgyöngy Alapítvány, a Lauder Iskola tanárai és diákjai, valamint a Szubjektív Értékek Alapítvány - No Hate Speech Mozgalom.

A projekt első állomásaként tanárképzést tartottunk a Lauder Javne Iskolában, ahol Jósa Bálint, a Szubjektív értékek Alapítvány képviseletében tartott foglalkozást az oktatóknak, mely során elsajátították azokat az érzékenyítő programokat, játékokat amik a segítségükre voltak a projekt későbbi részében.  A négy városból összegyűlt tanárok egy egész napos képzés keretein belül tapasztalataikat is megoszthatták egymással.

2014 szeptemberétől a Lauderes Iskolások  arra készültek, hogy bemutassák színdarabjukat, amely a Tshibawu, a sérthetetlen törvény címet viselte. Decemberben három város iskolásainak; Bőcs, Berettyóújfalu, Ózd adták elő a tehetséges gyerekek tanulságos előadásukat.

A történet röviden: Karaba, a sérthetetlen törvények megalkotója és Anyja, uralkodik az erdő mélyén található Garamamende lakóin. A törvények: ne emlékezz, ne álmodozz, ne ünnepelj, ne számíts senkire, csak dolgozz. A lakók csupa szürkében járnak, az összes szín kiveszett életükből, amely egyben az érzelmeket is jelképezi. De Liza, aki még mer emlékezni és álmodni felbosszantja Karabát, aki ezért elüldözi a faluból. Liza és egy furcsa idegen elindulnak megkeresni a színeket az erdőben, felszabadítják a morkokat és végül merszerzik a sárga, a kék és a piros kristályokat. Karaba hatalmát megdönti a két kalandor, a színek visszatérnek Garamamende lakói életébe és még a sérthetelen törvények királynőjének is megbocsátanak.

A színdarabot mind három helyszínen beszélgetés követte, a programban részt vevő iskolások megismerkedhettek egymással, megvitathatták az előadás tanulságát. Az első találkozás a gyerekek között kicsit szégyenlősen, de jó hangulatban telt el.

2015 elején  France Mutombo Tshimuanga látogatott el három észak- és kelet-magyarországi iskolába; Bőcsre, Ózdra és Berettyóújfalura. Ezeken a helyeken tartott interaktív, játékos, tolerancianövelő foglalkozásokat, amellyel bemutatta a gyerekeknek a sokszínűségben rejlő szépséget. 

Ezt követően a Lauder Iskola lelkes diákjai is ellátogattak a három vidéki intézménybe. A diákok számára sokszor könnyebb volt befogadni a saját korosztályuktól hallott információkat, az együttműködés és együtt gondolkodás gördülékenyebb, ha az egymás társaságában és interaktívan történik.

Inspiráló környezetben, napsütéses időben tartottuk meg az Ismerjük egymást? projektünk záró programját több mint 80 általános iskolás gyermek és tanáraik részvételével. A leányfalui üdülőközpontban minden lehetőség biztosított volt a Lauderes, bőcsi, ózdi és berettyóújfalui iskolások számára, hogy együtt játszva és tanulva ismerjék meg egymást. A tábor kezedetkor afrikai törzsek szerint csapatokat alakítottak és a törzsi jellegzetességek szerint maszkírozták arcukat, karukat, ezek után vándoroltak a törzsek foglalkozásról foglalkozásra. A gyerekek készségfejlesztő workshopok segítségével mélyíthették el ismereteiket, amelyekben a festés, az afrikai dobolás, táncolás és a masszázskör(Ecoatl) mozdulatai voltak segítségükre.

Az ózdi és a bőcsi iskolások színpadra vittek egy-egy igen okító előadást a tinédzsereket foglalkoztató globális, ámde a mindennapjaikban is ismert kérdésekről és problémákról. Elgondolkodtató történeteik az idegenek megismerésőről, a virtuális és a valós világ értékeiről, különbségeiről szóltak. A berettyóújfalui tanoncok pedig egy fantáziadús kiállítással készültek, amelynek darabjai között találhattunk zsebkendőtartót, táskát vagy noteszt is.

Az Igazgyöngy Alapítványnak, partnerünknek hála közösen hoztuk létre "A négy elem" nevet viselő monumentális alkotásunkat. Egy- egy elemet négy összekapcsolt vásznon hívtunk életre, amelynek elkészítéséhez egy-egy ecsetvonással minden gyermek hozzájárult.

A gyerekek egy Afrikáról szóló kvízben megmutathatták, hogy mennyire ismerik a legforróbb kontinenst, a helyes válaszokat díjakkal jutalmaztuk.

Az este vidám hangulatát az Afrobreakz zenekar biztosította számunkra.

Hisszük, hogy a projekt segítségével sikerült közelebb hozni egymáshoz a gyerekeket: hogy képesek voltunk más szemmel láttatni a világot, rávilágítani arra, hogy a különbözőségeink sokkal inkább összekovácsolnak minket és színesebbé teszik az életünket.

Természetesen a programok zökkenőmentes lebonyolításában segítségünkre voltak a lelkes pedagógusok, a szervezők, az önkénteseink is, így maradandó élményekkel és tapasztalatokkal zárjuk az Ismerjük egymást? szemléletformáló programsorozatunkat.

Külön szeretnénk megköszönni a Norvég Civil Támogatási Alapnak, hogy támogatásával hozzájárult az átfogó szemléletformáláshoz, tolerancia növeléshez és az előítéletek lebontásához.

                                                                    

Támogató:
- www.norvegcivilalap.hu

Kapcsolódó aktuális Tekintse meg a projekthez kapcsolódó aktuálisokat

Most már ismerjük egymást! Két napos zárótábor Leányfalun

2015. május 26.

Az Afrikáért Alapítvány szervezésében az "Ismerjük egymást?" projekt két napos zárórendezvényének a leányfalui Fortuna Üdülőközpont adott otthont. A fantasztikusan színes, tanulságos és rendkívül szórakoztató programok a Norvég Civil Támogatási Alap segítségével valósultak meg. További információk

Ismerkedjünk...szubjektív szemmel!

2015. április 24.

Az Ismerjük egymást? projektünk a Norvég Civil Támogatási Alap segítségével jött létre abból a célból, hogy a magyarországi iskolások és tanáraik számára bemutassa az emberek különbözőségeit és megoldási javaslatokkal szolgáljon a mindennapokban felmerülő konfliktusaikra- mindezt játékosan, a gyerekek és pedagógusok aktív bevonásával. További információk

Diákok a diákokért

2015. április 09.

Az Ismerjük egymást? szemléletformáló projektünk a Norvég Civil Támogatási Alap közreműködésével jött létre azzal a céllal, hogy a tanulóknak és tanáraiknak bemutassa a világ és az emberek sokszínűségét különösen olyan iskolákban, ahol a másság és az elfogadás kérdése a mindennapokban felmerülő valós kihívást jelenthet. További információk

Ismerjük egymást?

2015. március 25.

A Norvég Civil Támogatási Alap segítségével új projektet indítottunk, amelynek átfogó célja az iskolai környezet elfogadóbbá, toleránsabbá tétele az ott tanulók és dolgozók szemléletének és gondolkodásmódjának formálásával. További információk

Afrikai mesén alapuló színdarab bemutatása

2014. december 16.

Ismerjük egymást? projektünk keretein belül, amelyet a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával valósítunk meg, a Lauderes gyerekek bemutatták érdekes és tanulságos színdarabjukat három vidéki iskola tanulóinak. Gratulálunk nekik! További információk

Tanárképzés, mert a képzőket is képezni kell

2014. december 07.

A Norvég Civil Támogatási Alap által támogatott projekt során ismeretterjesztő és szemléletformáló előadásokat tartunk hátrányos helyzetű általános iskolai gyerekeknek és játékos demokráciára és toleranciára érzékenyítő programokkal ismertetjük meg őket. Külön hangsúlyt kívántuk helyezni a diákokkal sokat foglalkozó, szinte második szülő... További információk