BETHESDA RIPORT

A hónap során 41 beteget fogadtunk és láttunk el. A betegek között 19 gyermek, 12 nő és 10 férfi. A betegek között volt pár ember a személyzetből, az árvaházból pár gyermek és az Othniel College pár tanulója is. Pár betegnél a kezelés kontrollt igényelt, de minden esetben sikeres volt.

Tevékenységeink:

Októberben kezdődött a tanév, így rendkívül fontosnak tartottuk, hogy megszervezzünk pár alkalmat a gyerekek számára, ami a prevencióra hívja fel a figyelmüket, fókuszálva a Covid- 19 vírusra és egyéb betegségekre, amiket a gyermekek átadhatnak egymásnak. Megszerveztük az általános iskolások szűrését. Szándékunkban áll folytatni ezeket a tevékenységeket a következő hónapokban is.

Közelgő, tervezett tevékenységeink:

Mint már említettem, szeretnénk folytatni diákjaink folyamatos vizsgálását és szűrését. Fontos megjegyezni, hogy ezen tevékenységeket szeretnénk megtartani a jövőben is és bevezetni a későbbiekre nézve, hogy minden negyed év után az összes gyermek malária és tífusz szűrőn vehessen részt.

Nehézségek, szükségletek:

Szándékunkban áll néhány orvosi gyakorlatot újjáéleszteni, de gátat szab számunkra a jól felszerelt helységek hiánya. Egy beteg számára csak egy órát tudtunk biztosítani megfigyelésre a rendelőben. Hasonló a helyzet a laboritóriumunk felszereltségét illetően is. Ezen okok miatt szeretnénk elkezdeni a fejlesztéseket, hogy minél kiterjedtebb ellátási és szolgáltatási rendszerünk lehessen a helyi, illetve az alapítványos betegeink számára is. Tervünk, hogy minden negyed év után prevenciós előadásokat tartsunk a Covid-19 és egyéb betegségekről az összes diákunk, akik az Othniel College-ban tanulnak, és az összes árva számára. Az előadások önmagukban nem képesek megállítani a betegségeket, hanem gyógyszerekre (malária, tífusz és egyéb betegségek elleni) is szükségünk lenne. Ezért kérünk támogatást, hogy képesek legyünk az előre megtervezett tevékenységeinket sikeresen véghez vinni.

Köszönetnyilvánítás

Ezúton is szeretném megköszönni támogatóinknak, France Mutombo-nak és az Afrikáért Alapítvány dolgozóinak (mind Magyarországon, mind Kongóban) a támogatást.


Dr Tshava Tona Guelord