A Teremtsünk Biztos Lakhatást  projektünk keretében lehetőségünk van ingyenes ismeretterjesztő és készségfejlesztő iskolai foglalkozások megtartására, melyek során a diákokkal közösen, a mindennapjaik és a nagyvilág kontextusában is újraértékeljük a méltányosság és szolidaritás értékeit, és támogatjuk a diákokat, hogy felismerjék lehetőségeiket egy fenntartható, támogató világ létrehozásában. A projekt célkitűzése, hogy információ-átadással és fejlesztési neveléssel aktív elkötelezettségre buzdítsa az európai állampolgárokat, a globális fenntartható fejlődés támogatására, konkrétan lakhatási, földtulajdoni és városfejlesztési problémák megoldására.


A FOGLALKOZÁSRÓL:

Az interaktív foglalkozást középiskolás és általános iskola felső osztályai számára ajánljuk. Időtartama másfél óra, ahol a globalizáció fogalmáról, a javakhoz való hozzáférés egyenlőtlenségeiről, lakhatáshoz kapcsolódó kérdésekről, az urbanizáció folyamatáról és mindezek hatásáról beszélgetünk, illetve nézzük meg interaktív játékok segítségével. A foglalkozás az ismeretek bővítése mellet többek között erősíti a csoportkohéziót, fejleszti az empátiás készséget és a kreatív gondolkodást is, valamint a szűkebb és tágabb környezetükben lévő problémák megoldásába való aktív részvételre buzdít. A foglalkozás jól illeszthető történelem, földrajz, társadalomismeret, vagy akár osztályfőnöki óra keretébe is.

Amennyiben ismersz olyan iskolát, vagy osztályt, amely érdeklődhet a foglalkozás iránt, vedd fel velünk a kapcsolatot vagy tölsd ki az alábbi kérdőívet! Keresd kollégánkat, Takács Emőkét a takacs.emoke@afrikaert.hu e-mail címen vagy a 061/3321054, 0620/772 2279 telefonszámokon!


Néhány visszajelzés a résztvevő diákoktól:

„Tetszett a foglalkozás, mert a mostani problémák bemutatását láttam.”

„A legjobb az volt, hogy voltak játékos feladatok, videók és láthattam, hogy máshol hogyan élnek az emberek.”

„Elgondolkodtam a világ helyzetén és a segítségnyújtás módjain.”

Ma a világon 1,6 milliárd ember él megfelelő hajlék nélkül. Közülük 1 milliárdan élnek nyomornegyedekben. A Teremtsünk Biztos Lakhatást projekt egyik fontos célkitűzése, hogy az európai polgárok aktív részvételével változást érjen el a világ lakhatási és földjogi kérdéseiben azért is, mert ez szerves része a globális szegénység leküzdésének és a Fenntartható Fejlődési célok elérésének, ami mindannyiunk közös érdeke!

Ez a cikk az Európai Unió támogatásával jött létre. Tartalmáért teljes mértékben az Afrikáért Alapítvány felel és nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió véleményét.