A földbirtokláshoz való jog biztosítása visszatérő probléma, amellyel az Afrikáért Alapítvány is rendszeresen szembesül a Habitat for Humanity-vel közös, Teremtsünk Biztos Lakhatást (Build Solid Ground) elnevezésű projektjén keresztül. Nagyon nehéz úgy segíteni megfelelő otthon megteremtésében, hogy abban sem lehetünk biztosak, a leendő tulajdonos jogosan használja a szóban forgó földterületet.

A lakhatáshoz való jogot emberi jogi törvények és nemzetközi megállapodások szavatolják. Az egyes országok földszabályozási rendszerei azonban nagyban megnehezítik ezek betartását.

Cikkünkben azt tárgyaljuk, mennyire fontos a földbirtoklási jog biztosítása ahhoz, hogy otthonokat építhessünk, és segíthessünk a lakóknak kitörni a szegénység körforgásából. Bemutatjuk, milyen nehézségekkel szembesülnek azok, akik a földhöz való jogukat próbálják érvényre juttatni, és azt is, milyen megoldásokkal szolgál minderre a Teremtsünk Biztos Lakhatást projekt.

Azok az egyének és háztartások, akik törvény adta földbirtoklási joggal rendelkeznek, számos előnnyel indulnak azokhoz képest, akiknek ez nem biztosított:

  • A legfontosabb, hogy a szilárd földbirtoklási joggal rendelkezőket nem lehet akaratuk ellenére, megfelelő eljárás nélkül kilakoltatni földjükről. Így nem kényszerülnek rá, hogy értékes idejüket és erőforrásaikat jogaik és otthonuk védelmére fordítsák.
  • A biztos földbirtoklási joggal rendelkezők jóval nagyobb valószínűséggel fordítanak pénzt otthonuk fejlesztésére és értékének növelésére.
  • A rendezett jogviszonyok között élők nagyobb eséllyel férnek hozzá rövid lejáratú és jelzáloghitelekhez.

Mindezek mellett a biztos földbirtoklási jog számos más gazdasági, társadalmi és kulturális előnnyel is jár.

 

A földbirtoklási jogok biztosítása

A tulajdonjog megszerzésének vagy átadásának legegyszerűbb módja annak megvásárlása vagy öröklése közvetlenül az előző tulajdonostól. Az ingatlanvásárlás a világ sok millió szegénye számára azonban nem elérhető opció.

Ők sokszor arra kényszerülnek, hogy a vidéki régiókból a városok nyújtotta viszonylagos biztonságba költözzenek. Itt azonban sokan nem tudják megfizetni a drága ingatlanárakat, így rossz infrastruktúrájú, úgynevezett városkörnyéki területekre költöznek.

Az ilyen informális, állam által nem elismert településeken élők számára a föld- és ingatlanbirtokláshoz való jog kiemelt fontosságú. Sokakat fenyeget ugyanis az a veszély, hogy a terület jogos tulajdonosa kilakoltatja őket.

Az állandó fenyegetettség miatt ezek az emberek nem tudnak dolgozni, így nem képesek kitörni a szegénységből. Ha kilakoltatás nem is fenyegeti őket, az informális településeken ritkán kerül sor az infrastruktúra és egyéb szolgáltatások fejlesztésére, hiszen a kormányok szerint általában nem is léteznek.

A jogszerűtlen helyzet rendezése

Az ehhez hasonló településeken élőknek több lehetőség is adott a tulajdonjog-szerzésre. Ezek egyike a föld jogszerűtlen helyzetének rendezése. Például, ha egy informális település az állam tulajdonában lévő földön épült, akkor az államnak lehetősége van (és sokak szerint kötelessége is) a területet lakott településsé nyilvánítani, és a tulajdonjogot az ott élőkre ruházni.

Elbirtoklás

Az elbirtoklás egy másik opció, amelyre sok jogrendszer lehetőséget ad. A folyamat szerint, ha egy személy már régóta él a tulajdonos engedélye nélkül egy nem az ő tulajdonába tartozó magánterületen, akkor bíróság előtt követelheti magának a terület tulajdonjogát. Az Egyesült Királyságban például, ha egy személy 12 évig él egy területen, és sajátjaként, kizárólagosan használja, akkor a tulajdonost bíróság előtt foszthatja meg tulajdonjogától.

A folyamat alapja az az elv, miszerint, ha egy földtulajdont hosszú ideig nem hasznosít a tulajdonosa, az káros a piacra nézve. Így szerencsésebb, ha a földtulajdont valóban használják, de csak akkor, ha ez a tulajdonszerzés nagyobb előnnyel jár, mint amekkora hátrányt elvesztése okoz az eredeti tulajdonosnak.

Amennyiben még többet szeretnél megtudni a világ, és elsősorban az afrikai országok lakhatási és földtulajdonjogi problémáiról, kövess minket Facebookon vagy Instagram oldalunkon!

  

Ez a cikk az Európai Unió támogatásával jött létre. Tartalmáért teljes mértékben az Afrikáért Alapítvány felel és nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió véleményét.

Eredeti cikk elérhető: https://www.habitatforhumanity.org.uk/what-we-do/advocacy-land-and-inheritance-rights/landtenure/