Támogass most!

Jövőképünk és küldetésünk

Jövőképünk

Mindenkinek – születési helytől függetlenül – joga van az emberhez méltó élethez!

Mai világunkban rendkívüli szélsőségeket és egyenlőtlenséget tapasztalunk, Afrika számos területén ma is leírhatatlan nyomor uralkodik és az élet minden területén szükség jelentkezik.

Mi az Afrikáért Alapítványnál egy olyan Afrikáról álmodunk, ahol

 • mindenki – különösen a nők és gyermekek , emberi körülmények között él,
 • az írni-olvasni tudás alapkészség,
 • a családok képesek magukról gondoskodni,
 • az emberek felelősséggel tesznek saját jólétükért és az egészséges környezetért,
 • nincs szélsőséges szegénység, iskolázatlanság, tájékozatlanság, lakói – színes kultúrájuk és természeti értékeik megtartása mellett - megteremtik a fenntarthatóságot szolgáló humánus jövőt a hagyományos és a korszerű technológiák ötvözésével.

Elköteleztük magunkat a mindennapokba átültethető, hasznos, gyakorlatias tudásátadás mellett. Jövőképünk egy olyan, képzésben és oktatásban részesült afrikai nemzedék, amely képes előmozdítani Afrika felemelkedését és tenni az egyenlőtlenségek felszámolásáért.

Olyan világról álmodunk, amely nyitott, toleráns és szolidáris.

Küldetésünk

Afrika felemelkedésének támogatása tanult generációk felnevelésén és Afrika ügyének aktív képviseletén keresztül. Az Afrikáért Alapítvány rászoruló afrikai emberek, elsősorban gyermekek és nők számára nyújt oktatási, szociális és egészségügyi ellátást.

Afrika minden problémáját nem tudjuk megszüntetni, de a nyomort tudjuk csökkenteni. Küldetésünk az együttérző, segítő szándékú támogatókkal karöltve, az önkéntesség és a „Segíteni kiváltság!” közösség erejére építve, a saját sorsáért felelősséget vállaló, aktív, tanult és önellátó generációk felnevelése, ami megalapozza a hosszútávon fenntartható fejlődési folyamatokat. Közösségünk szívügye az emberi értékek védelme, Afrika fejlődésének elősegítése, az esélyegyenlőség megteremtése, a rászorulók szolgálata, a szolidaritás és a tolerancia előmozdítása a szeretet erejével.

Hidat építünk Európa és Afrika között a világméretű problémák leküzdésére, elsősorban a szegénység és elmaradottság csökkentésére, a népek közötti megértés és együttműködés jegyében. Magyarországon hozzájárulunk a társadalmi felelősségvállalásra, nyitottságra, humanitárius szellemiségre fogékony közeg megteremtéséhez, továbbá feladatunk Afrika ügyének aktív képviselete.

Az alapítvány céljai az oktatás, az egészségügy és a szociális szolgáltatások területén:

 • Az alapítvány hosszú távú célja, hogy Kongóban, Tanzániában, Etiópiában és reményeink szeint több afrikai országban olyan központokat hozzon létre, amelyek a hátrányos helyzetű gyermekek életkörülményeinek javításához, későbbi jobb boldogulásához szükséges minden alapvető lehetőséget biztosítják: árvaház, oktatás, egészségügyi ellátás, jövedelemtermelő szakmai tevékenység és szakképzés.
 • Oktatási, szociális, egészségügyi intézmények létesítése, a már működő támogatott intézményeink fenntartása, ahol a gyermekek méltó körülmények között élhetnek, tanulhatnak.
 • Taneszközök, iskolaszerek, szemléltető eszközök beszerzése és eljuttatása afrikai iskolákba.
 • Olyan afrikai szakemberek képzése és továbbképzése, akik a program befejeztével továbbadják tudásukat és folytatják az alapítvány munkáját helyben, állandósult jelleggel.
 • Egészségügyi, megelőző és felvilágosító jellegű előadások szervezése betegségekről, életmódról, születésszabályozásról, stb. Afrikában.
 • Az alapítványi célok megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása.
 • Ismeretterjesztő előadások, kiállítások szervezése az afrikai kultúra iránt érdeklődő európaiak számára.
 • Ismeretterjesztés és gyakorlati segítségnyújtás a betegségek megelőzésében és a testi egészség megőrzésében.
 • Gyakorlati, az önfenntartást, önellátást célzó tudás átadása (mezőgazdasági tevékenységek, élelmiszertartósítás, higiénia, növénytermesztés saját területen).
 • Szociális intézmények létesítése, a már meglévő intézmények működésének támogatása, ahol az elhelyezettek mentális, pszichológiai és szociális fejlődéséhez szükséges környezeti tényezők adottak.
 • Együttműködés más intézményekkel, szervezetekkel a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésének céljából.
 • Humanitárius tevékenységek nyújtása a rászorulóknak: ruhanemű, tanszerek (francia, angol nyelvű tankönyvek), gyógyszer, kötszer, technikai és egyéb használati eszközök, eseti gyógykezelések finanszírozásának formájában.
 • Az alapítvány közvetítő szerepet vállal azon esetekben, ha valamely magyarországi szervezet bármely afrikai szervezet támogatásában érdekelt.

Szervezeti kultúránk

Célunk, hogy tevékenységünkkel, az összefogás, tisztesség, hitelesség erejével, a humanitárius értékrend megtartásával az érdekérvényesítés és szemléletformálás területén példát mutassunk.

 • Segélyezés helyett fejlesztés.
 • Passzivitás helyett aktivitás.
 • Függőség helyett önállóság.

Segíteni kiváltság!

Afrikáért Alapítvány 2018. Minden jog fenntartva